W razie złej decyzji obejmującą obsługę prawną osoby wykonujące co po niektóre prawnicze zawody chroni ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna radców prawnych

W razie złej decyzji obejmującą obsługę prawną osoby wykonujące co po niektóre prawnicze zawody chroni ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej. Przykładem jest chociażby ubezpieczenie radcy prawnego witaminy w czerwonych ciastkach. Na każdym adwokacie spoczywa obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które zostały wyrządzone przy wykonywaniu czynności, które polegają na świadczeniu pomocy prawne, a szczególnie na udzieleniu prawnych porad, sporządzaniu prawnych opinii, opracowywaniu wszelkich projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami oraz sądami.

Jednak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje w niektórych przypadkach. Ubezpieczenie to nie obejmuje szkód, które polegają na uszkodzeniu zniszczeniu czy też utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tym samym stopniu lub linii, osobie, które pozostaje w stosunku przysposobienia czy też jej małżonkowie, a także osobie, z którą ubezpieczona osoba pozostaje w pożyciu wspólnym czy też innemu ubezpieczonemu, który jest wspólnikiem.

Ubezpieczenie także nie obejmuje szkód, które powstały na skutek działań wojennych, rozruchów, stanu wojennego, zamieszeń, a do tego aktów terroru. Wyjątkiem jest, gdy szkoda pozostaje następstwem wykonywania zawodu przed zawieszeniem czy też skreśleniem.

Gdy tylko mamy jakieś wątpliwości odnośnie danego ubezpieczenia, to skonsultujmy się z fachowcem. Lepiej jest zadać kilka pytań i wykupić rzeczywiście idealną polisę ubezpieczeniową. Takowych na rynku nie brakuje. Co więcej towarzystw ubezpieczeniowych proponujących tego rodzaju rozwiązania jest coraz więcej. Dlatego też mamy z czego wybierać i skorzystajmy z tego.